Forbud mot foie gras i USA?


| 02.10.2006


I New Jersey er det fremmet en lov som vil forby tvangsforing av ender, gjess og annet fjærkre for produksjon av foie gras. En delstatspolitiker og vegetarianer vil fremme en lov som også forbyr salg av foie gras. Ender og gjess «tvangsforer» seg selv som et ledd i fugletrekket, sier Daguin, leverandør av franske råvarer til topprestaurantene på USAs østkyst.